web-fiveco
LT3100S může být použit se všemi typy klimatizací. Pomocí tlačítek je možné přerušit dodávku el. energie a současně zastavit odečítání předplaceného času. LT3500 rozezná zda je zařízení v provozu nebo ne a automaticky přeruší odečítání předplaceného času. LT3500 nemůže být používán pro klimatizace s invertní technologií.

Pro spínání klimatizací doporučujeme násladující typy časových spínačů - timerů.

Pro všechny typy klimatizací

LT3100S

LT3100S

Pro klimatizace bez invertní technologie

LT3100

LT3500