web-fiveco

Recepční systémy

Recepční systému umožňují správu několika aplikací z recepce. Sestávají se ze tří částí: jednotky recepce, ECU a vzdáleného displaye