web-fiveco

PC programátor

PCProg

PC programátor je používán k programování kontrolních a uživatelských karet pro časový spínač Wyvern 2000RS. Kontrolní karta je používána k nastavení časového spínače Wyvern 2000RS a přístup je omezen pouze na držitele hesla.