web-fiveco

Servisní videa

Jak přenastavit čas spínání?

 Jak vstoupit do programování?


Jak přeprogramovat mince?


Zapojení timerů

Wyvern 2000R 1 kVA 

zapojeni_W2000R_1kVA

Wyvern 2000R 7 kVA

zapojeni_W2000R_7kVA

LT 3200 

zapojeni_LT3200