web-fiveco

Inkasní elektroměry

Inkasní elektroměry slouží k uvolnění předplacené elektrické energie. Inkasní elektroměr je sepnut po dobu, dokud se neodebere předplacené množství energie. Tímto se liší od časových spínačů, které spínají elektrickou energii pouze na určitou dobu, bez ohledu na množství odebrané energie.